عکس های اشتون کچر و دمی مور در مراسم خیریه 'A Night at Sardi's'

عکس های اشتون کچر و دمی مور در مراسم خیریه ‹A Night at Sardi’s›

دمی مور و شوهرش اشتون کچر در هیجدمین مراسم سالیانه خیریه ‹A Night at Sardi’s› دیده می شود این مراسم خیریه با هدف جمع آوری پول برای کمک به بیماران آلزایمیری برگزار می شود

ادامهٔ مطلب »

مجموعه کاملی از عکس های خصوصی دمی مور و اشتون کچر (42 عکس)

مجموعه کاملی از عکس های خصوصی دمی مور و اشتون کچر (42 عکس)

ادامهٔ مطلب »

دمی مور و اشتون کچر در اکران فیلم "Happy Tears" در نیویورک

دمی مور و اشتون کچر در اکران فیلم «Happy Tears» در نیویورک

عکس های دمی مور و شوهرش اشتون کچر در اکران فیلم Happy Tears در نیویورک

ادامهٔ مطلب »

عکس های دمی مور و اشتون کچر در فرش قرمز اکران فیلم ”روز والنتاین ” Valentine’s Day در لندن

عکس های دمی مور و اشتون کچر در فرش قرمز اکران فیلم ”روز والنتاین ” Valentine’s Day در لندن
دمی مور همراه با شوهرش اشتون کچر در فرش قرمز فیلم روز والنتاین در لندن دیده می شو.د
اشتون کچر در این فیلم کمدی رومانتیک بازی می کند

عکس های دمی مور و اشتون کچر در فرش قرمز اکران فیلم ” روز والنتاین ” Valentine’s Day در لس آنجلس

عکس های دمی مور و اشتون کچر در فرش قرمز اکران فیلم ” روز والنتاین ” Valentine’s Day در لس آنجلس

دمی مور همراه با شوهرش در فرش قرمز فیلم روز والنتاین در لس آنجلس دیده می شو.د

اشتون کچر یکی دیگر از بازیگران این فیلم پرستاره است

ادامهٔ مطلب »