زمین خوردن جنیفر لوپز هنگام اجرا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

زمین خوردن جنیفر لوپز هنگام اجرا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

از صحنه های جالب مراسم اهدا جوایز موسیقی امسال آمریکا پرش بلند و جالب جنیفر لوپز در هنگام اجرای آهنگش و …زمین خوردنش در عکس بعد !

ادامهٔ مطلب »

عکس های اجرا لیدی گاگا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

عکس های اجرا لیدی گاگا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

Artist Lady GaGa performs onstage at the 37th Annual American Music Awards on Sunday, Nov. 22, 2009, in Los Angeles

ادامهٔ مطلب »

عکس های اجرا جنیفر لوپز در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

عکس های اجرا جنیفر لوپز در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

Singer Jennifer Lopez performs onstage at the 2009 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on November 22, 2009 in Los Angeles, California

ادامهٔ مطلب »

عکس های اجرا شکیرا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

عکس های اجرا شکیرا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

Singer Shakira performs onstage at the 2009 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live on November 22, 2009 in Los Angeles, California

ادامهٔ مطلب »

عکس های اجرا ریحانا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

عکس های اجرا ریحانا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards 2009

Rihanna performs «Wait Your Turn» at the 2009 American Music Awards in Los Angeles, California November 22, 2009.

ادامهٔ مطلب »