عکس های الیزابت بانکس در فرش قرمز اکران فیلم “Poetry” جشنواره فیلم کن 2010

عکس های الیزابت بانکس در فرش قرمز اکران فیلم “Poetry” جشنواره فیلم کن 2010

الیزابت بانکس بازیگر آمریکایی فرش قرمز جشنواره کن 2010
الیزابت بانکس بازیگر آمریکایی فرش قرمز جشنواره کن 2010

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

عکس ها و حاشیه های داغ فرش قرمز اکران فیلم رونوشت برابر اصل در جشنواره فیلم کن 2010

عکس ها و حاشیه های داغ فرش قرمز اکران فیلم رونوشت برابر اصل در جشنواره فیلم کن 2010

فرش قرمز فیلم رونوشت برابر اصل در جشنواره کن 2010

فرش قرمز فیلم رونوشت برابر اصل در جشنواره کن 2010

ادامهٔ مطلب »

عکس های آیشوارای رای و آبیشک باچان در فرش قرمز فیلم راوان Raavan – جشنواره فیلم کن 2010

عکس های آیشوارای رای و آبیشک باچان  در فرش قرمز فیلم راوان Raavan – جشنواره فیلم کن 2010

    آیشوارای رای و آبیشک باچان

آیشوارای رای و آبیشک باچان

آیشواریا رای بازیگر 36 ساله هندی و شوهرش آبیشک باچان در فرش قرمز اکران جدیدترین فیلم شان ” راوان ” در فستیوال فیلم کن 2010 دیده می شوند

ادامهٔ مطلب »

عکس های جیک جیلنهال و جما آرترتون در فرش قرمز فیلم شاهزاده پارسی Prince of Persia اکران لس آنجلس

عکس های جیک جیلنهال و جما آرترتون در فرش قرمز فیلم شاهزاده پارسی Prince of Persia اکران لس آنجلس

جیک جیلنهال و جما آرترتون در فرش قرمز فیلم شاهزاده پارسی

جیک جیلنهال و جما آرترتون در فرش قرمز فیلم شاهزاده پارسی

ادامهٔ مطلب »

عکس های از عباس کیارستمی و ژولیت بینوش در فرش قرمز فیلم «رونوشت برابر اصل» در جشنواره فیلم کن 2010

عکس های از عباس کیارستمی و ژولیت بینوش در  فرش قرمز فیلم «رونوشت برابر اصل» در جشنواره فیلم کن 2010

عباس کیارستمی و ژولیت بینوش فرش قرمز فیلم رونوشت برابر اصل در کن 2010

عباس کیارستمی و ژولیت بینوش فرش قرمز فیلم رونوشت برابر اصل در کن 2010

عباس کیارستمی و ژولیت بینوش فرش قرمز فیلم رونوشت برابر اصل در کن 2010

ادامهٔ مطلب »

عکس های کیت بکینسیل ، نائومی کمپل و خاویر باردم در فرش قرمز فیلم «Biutiful» – جشنواره فیلم کن 2010

عکس های کیت بکینسیل ، نائومی کمپل و خاویر باردم در فرش قرمز فیلم «Biutiful» – جشنواره فیلم کن 2010

کیت بکینسیل کن 2010
کیت بکینسیل کن 2010

ادامهٔ مطلب »

عکس های نائومی واتس در فرش قرمز فیلم «Biutiful» – جشنواره فیلم کن 2010

عکس های نائومی واتس در فرش قرمز فیلم «Biutiful» – جشنواره فیلم کن 2010

 نائومی واتس در فرش قرمز فیلم "Biutiful" – جشنواره فیلم کن 2010
نائومی واتس در فرش قرمز فیلم «Biutiful» – جشنواره فیلم کن 2010

ادامهٔ مطلب »